Editorial Team

Ketua Penyunting (Editor in Chief)

  1. Burhan Yusuf Habibi, IAIN Salatiga

Dewan Penyunting (Editorial Board)

  1. Muhammad Farid Abdullah, IAIN Salatiga, UIN Sunan Kalijaga
  2. Rovi 'in, IAIN Salatiga
  3. Supar di, IAIN Salatiga, UIN Sunan Kalijaga

Penyunting Pelaksana (Editors)

  1. Roko Patria Jati, IAIN Salatiga, Indonesia
  2. Miftach udin, University of Manchester
  3. Muhammad Mas`ud, Griya Tahfidz Zendehrud Qur`an